NORDAFLORA Urtekilden         Index to families Den virtuelle floran Svalbardflora NBF fotoarkiv Wikipedia
Bealdohoašša Åkerfräken Peltokorte Ager-Padderokke Klóelfting Field Horsetail Acker-Schachtelhalm
Snellefamilien Equisetaceae

Åkersnelle   Equisetum arvense  L


Equisetum - Av latin equus, hest, og seta, tagl. navn på åkersnelle hos Plinius, d. 79.
arvense - som veks i åkerenHøgde: 15 - 25 cm

Åkersnelle er meget vanlig plante i Norge, og har utbredelse på den nordlige halvkule. Den blir inntil 40 cm høy, normalt over 20 cm, og kan danne store bestander. På snaufjellet er arten ofte liggende og med få grener.

Om våren er stengelen 15-25 cm høy og nesten en halv cm tykk, med 8 eller fler grove skjellblader rundt stilken i kver krans. Om våren er bladgreinene knapt synlige og ikke forgreinet, men når sporene er spredd visner vårstengelen. Greinene peker litt oppover både på vår- og sommerstenglene. Sommerstengelen er gjerne 20-40 cm høy, men bare 3 mm tykk og meget ru i konsistensen.

På den ufruktbare stengelen står kranser av blader ut i hvert «ledd» av stengelen.

Planten har sporeformering.


NB !  Må ikke forveksles med myrsnelle som er giftig og er spesielt farlig for beitedyr (hester).MEDISINPLANTE
Lokale navn: Kjerringrokk

Bruksområde: 
Te, bør småkoke i 15 minutter for å frigjøre mest mulig kiselsyre. Brukes mot urinveisinfeksjoner, blærekatarr, betennelse i prostatakjertelen, godartet forstørrelse av prostatakjertelen, urinsyregikt, kutt, skrubbsår, saktehelende sår, verkesår.

Virkestoffer: Kiselsyre, saponin (equisetonin), flavonoider (quercetin, isoquercitrin og equicetrin), steroler (inkl. kolesterol, isofucosterol og campestrol), garvestoffer (tanniner og gallussyre), eplesyre, akonitinsyre, og i tillegg til silisium mineralene kalsium, mangan, magnesium og svovel.


2009 08 16