NORDAFLORA Home           Index to families Den virtuelle floran Svalbardflora NBF fotoarkiv Wikipedia
Rohtolukti Tågstarr Viitasara Sphagnum-Star
 

Trillingstarr, trillingstorr
Carex tenuiflora Wahlenb.
 NTStarrfamilien Cyperaceae


Trillingstarr   Carex tenuiflora Wahlenb.

Carex - Latinsk plantenamn hos Vergil, d.19 f.Kr

tenuiflora - med små (og lite synlige) blomster

Ligner nubbestarr, men litt stivere og opprett. Blad ca halvparten så lange som stråene. Myrkanter, vierkratt og fuktig bjørkeskog. Nordlig, østlig utbredelse. Indre Troms og Finnmark og sørover til Hedmark.  

Høgde: 20- 30 cm

Dato: 
Voksested:
Høgde o. h:


Arter som ligner: Nubbestarr         
2015.03.22