NORDAFLORA      Home   Nettflora             Index to families
Småvasshår      Callitriche palustris L,  syn. C. verna L

Boreal- hemiarctic, montane / Circumpolar

Høgde: 5-30 cm

Flyterosett med opptil 10 blad. Landformen er mer kompakt. Vokser i næringsrikt vann eller på fuktig jord:  myr, hjulspor, elver, tjern m. m

Spredt i Troms og Finnmark, vanligere lengre sør. 

 
Dato:           
Voksested           
Høgde o. h: 1m
Arter som ligner: Andre vasshår arter.

Skillekarakterer