Bjørkefamilien Betulaceae

Fjellbjørk  Betula pubescens ssp. tortuosa (Ledebe) Nyman  
Syn. B. czerepanovii N. I. Orlova, B. tortuosa auct. (ssp. czerepanovii)

Betula - Latinsk navn på bjørk hos Plinius,d. 79,
pubescens - Dunhåret
tortuosa - Vridd,
Czerepanovii - Etter den russiske botanikeren S.C. Czerepanov (f. 1921).

Vanlig i Finnmark og i fjellskog og kratt i resten av landet. Viktig som brensel og snekkeremner.

Høgde: opptil 10 m

Dato:
Sted: Tromsø: Sandøya: Storkulen, i le bak en stein på en sterkt vindutsatt lokalitet på ytterkysten.
Høgde over havet: 260 m

dunbjoerk

Arter som ligner: Vanlig bjørk
Skillekarakterer:
Fjellbjørk har tykkere blad, mørkere bark og har oftere knudret og vridd vekst siden den vokser mer utsatt for vær og vind.
Det forekommer overgangsformer. I enkelte områder kan de ikke skilles fra hverandre.

2009. 04. 09
NORDAFLORA Home           Index to families Den virtuelle floran Svalbardflora NBF fotoarkiv Wikipedia
Soahki Fjällbjörk Tunturikoivu