Svært rik lokalitet for fjellsolblom Arnica angustifolia i Muotkeriidi

Ivar Heggelund 9153 Rotsund

En sommerdag i 2008 la jeg søndagsturen om det lille fjellpartiet Muotkeriidi i Nordreisa. Høgeste punkt er 493 moh så det er en ganske overkommelig ”topptur”. Denne "bergkanten" ligger litt utafor stiene, og Muotkeriidi er antakelig ikke nevnt i botanisk sammenheng tidligere. Dette ligger i et artsrikt området og og det er kort avstand til forekomstene av svartkurle, bergjunker, avkovalmue mf.
Jeg ble likevel overrasket da jeg nærmet meg toppen og så store mengder av fjellsolblom og snømure
Potentilla nivea. Faktisk var det hundrevis av disse sjeldne plantene på en knusktørr stripe langs nordkanten ned mot dalen. Så tallrike har jeg ikke sett disse artene noe sted tidligere. Fjellsolblom er tidligere funnet på nabofjellene Avku og Balggesoaivi. Der er den imidlertid fåtallig og ikke lett å finne, og må dessuten konkurrere om oppmerksomheten med mange andre interessante arter.       Bildet utsikt fra Muotkeriddi

Fjellsolblom   Arnica angustifolia     Snømure potentilla angustifolia