NORDAFLORA      Home         Index to families   Nellikfamilien Caryophyllaceae
Sn�stjerneblom  

Snøstjerneblom  Stellaria longipes 

 

Jassahilsku
Polarstjärnblomma
Stilk-Fladstjerne
Napatähti-mö
 
Long-stalked Starwort
 

Stellaria - Av latin Stella, stjerne. Plantenavn hos Otto Brunfels, 1532,  longipes - Med lange skaft

syn. S. crassipes

Rødlisteart, sårbar

Arctic / amphi- antlantic

Sævrt sjelden art som bare er funnet på noen få steder i Skandinavia. Bildet er tatt på Javreoaivit hvor den ble oppdaget  av A. Landmark i 1901. Han fant denne arten på høyde 909, Pihkahistama. Den er senere funnet to steder på Javreoaivit og ett på Vuoodavarre. I dag kan den bare påvises på to av disse stedene. På Javreoaivit blomstrer den sævrt sjelden og er derfor vanskelig finne. Bildet er tatt 4 september.