Nordaflora      Home    Nettflora    Index to families   Fam: Maskeblomstfamilien Scrophulariaceae
Smaamarimjelle   Slekt: Marimjelleslekta  Melampyrum
Art: Melampyrum sylvaticum L.
   Småmarimjelle
   Skogskovall,  skogsskepling
   Metsämaitikka
   Skov-Kohvede
  Small Cow-wheat
   Wald-Wachtelweizen
   
Melampyrum - Av gresk melas, svart, og pyros, hvete. Navn på et åkerugras, trolig åkermarimjelle, hos Theofrast, 300 f.Kr.
sylvaticum - Som hører til i skogen.
 

Høgde:
Sted:
Høgde over havet:

Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet
Utbredelseskart