NORDAFLORA        Home      index to fam   Orkidéfamilien Orchidaceae
Svartkurle Svartkurle  Gymnadenia nigra

Synonym: Nigritella nigra (L.) Reichb. f.
 
Ruškesgeapman
Brunkulla
Brunkulle
 
 
 
Kohlröschen

Nigritella - Av latin niger, svart.
nigra - Svart.

Rødlisteart: sårbar.  Sjelden, bisentrisk.

Montane / European.

10 - 20 cm

Det første funnet i Troms ble gjort i 1934 av Yngvar Mejland, (Benum 58). Denne bestanden teller i dag noen hundre eksemplarer over en 1 km lang strekning. Svartkurle er senere også funnet i Målselv, (Johansen 1991), men er ikke sett der de siste årene

            

Kommune:  Nordreisa, Balkesoaive
Høgde o. h:   500 m        

05. 01 2014 Ivar Heggelund