Co x da
NORDAFLORA        HOME    BACK  to Index to families

Coeloglossum x Dactylorhiza 

Høgde: 40 cm

Voksested

Dato:                        
Funnsted            
Høgde o. h:  45 m         


Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet

 

Neste bilde   Neste bilde 2