Co x Dactylo near 2
NORDAFLORA        HOME    BACK  to Index to families

Coeloglossum x Dactylorhiza 

Høgde: 40 cm

Voksested Rikmyr

Dato:                        
Funnsted            
Høgde o. h:           


Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet


Neste bilde


Neste bilde 2