NORDAFLORA        Home      index to fam   Starrfamilien Cyperaceae           

Sennegras  Carex  vesicaria

Rievdneguodja
Blåsstarr
Blære-Star
Luhtasara
 
Bladder-sedge
Blasen-Segge

Navnet betyr:
Carex - Latinsk plantenamn hos Vergil, d.19 f.Kr., vesicarius - Med blærer

Høgde: 60 cm

Vanlig over hele landet

Mindre vanlig i hele landet.  Vokser i grunt vatn, strender, på myrer, diker. Liker kalk

Nordpå ble forskjellige starrarter tidligere brukt i fottøy (komager) særlig av samene. Det ble først knytt i bunter og hengt til tørk. Dette ble kalt for "senna" eller "sennagress".  I denne betegnelsen inngikk sikkert flere lignende starrarter, blant annet flaskestarr som er mer vanlig og er velegnet. Blant kystbefolkningen gikk denne bruken ut i slutten av 1940 åra, hos samene senere.

Arter som ligner: Flaskestarr, vierstarr, bleikstarr m fl

Kommune:  Nordreisa     
Høgde o. h:           

05. 01 2014 Ivar Heggelund