NORDAFLORA        Home      index to fam   Starrfamilien Cyperaceae
Flaskestarr
Flaskestarr  Carex  rostrata

Synonym: C. ampullacea Gooden., C. inflata auct.
Sluppotlukti
Flaskstarr
Næb-Star
Pullosara
Tjarnastör
Bottle Sedge
Schnabel-Segge

Navnet betyr:
Carex - Latinsk plantenamn hos Vergil, d.19 f.Kr.,   rostratus - Med nebb

Høgde: 35-50 cm.

Nordpå finnes former (C. r. var. utriculata) som blir over 1 m høge og med 1cm breie blad. Disse vokser oftest ute i vatn.

Vanlig i hele landet, ofte i store bestander.

Nordpå ble flaskestarr tidligere brukt i fottøy (komager) særlig av samene. Det ble først knytt i bunter og hengt til tørk. Det ble da kalt for "senna" eller "sennagress". I denne betegnelsen inngikk sikkert også andre lignende starrarter, blant annet sennegress , men denne er ganske sjelden, særlig i Finnmark. Blant kystbefolkningen gikk denne bruken ut i slutten av 1940 åra.

Kommune:  Nordreisa, Hamneidet    
Høgde o. h:  100 m         

Arter som ligner:
Andre arter på bildet:
Skillekarakterer:

05. 01 2014 Ivar Heggelund