NORDAFLORA   Home             Index to families   Den virtuelle floran   Svalbardflora   NBF fotoarkiv   Wikipedia
     ...   Olvon     Koiranheisi      Kvalkved       Guelder-rose    Gewöhnlicher Schneeball

Kaprifolfamilien CaprifoliaceaeKrossved Viburnum opulus L.

Viburnum - Latinsk navn på en krossved hos Vergil, d. 19 f.Kr.

opulus - Latinsk navn på en lønne-art (Acer opulus) hos Varro, d. 27 f.Kr.


Krossved kan bli 3-5 meter høy. Hele planten er giftig. Bladene ligner lønneblad, og de får en fin, rød høstfarge.
Varieteer av arten dyrkes som prydbusker.

Vokser vilt i sør og videre opp til Nordland.

  

21.08. 2017


   

Foto: Ivar Heggelund