NORDAFLORA        Home      index to fam   Vendelrotfamilien Valerianaceae
Vendelrot    Valeriana sambucifolia  ssp. procurrens

Synonym: V. officinalis L. ssp. repens (Host) (ssp. procurrens)
Biiporàssi
Hårvänderot, revig vänderot
Krybende Baldrian
Lehtovirmajuuri
Lækjabruða
Common Valerian
Kriechender Arnzei-Baldrian

Valeriana - Mellomalderlatinsk navn på vendelrot, kanskje fra valere, å være
kraftig, hos Migjenhias Sylvaticus, 1300.

sambucifolia - med blad som hyll

procurrens - sammenhengande, ubroten. prolifer- Spirande, oftest med yngleknopper i steden for blomster.

Boreal / European

Høgde: 50- 120 cm

Dato:           
Voksested  Nordreisa Rotsundelv         
Høgde o. h:     50 

Arter som ligner:
Andre arter på bildet:
Skillekarakterer:

05. 01 2014 Ivar Heggelund