Nordaflora      Home        Index to families   Lyngfamilien Ericaceae
  Blåbær      Vaccinium myrtillus  L.

 Sarri (sarrit)
Blåbär       slyngon, skomakarbär
Blåbær
Mustikka
Aðalbláberjalyng
Bilberry
Heidelbeere


Navnet betyr:
Vaccinium - Latinsk plantenavn hos Vergil, d. 19 f.Kr.
Myrtillus - Diminutiv av gresk myrtos, myrt.navn på blåbær hos Adam Lonitzer, 1557.
Høgde: 5 -25 cm
Sted: Nordreisa, Pilteri
Høgde over havet: 200 m

Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet: Skrubbbær

VIKTIG I KOSTHOLDET
Så sent som på 50-tallet var det liten tilgang på frukt og grønnsaker i Finnmark og Troms. Høsting av ville bær og vekster var derfor av avgjørende betydning for å dekke behovet for vitaminer og oksidanter gjennom vinteren. De mest ettertraktede artene som tyttebær, molte og blåbær vokser rikelig i de fleste bebodde områdene.
09 09 2012 Ivar Heggelund