NORDAFLORA        Home      index to fam   Grasfamilien Poaceae
Kveinhavre  Trisetum subalpestre  (Hartm.) Neuman

Synonym: T. agrostideum (Laest.) Fr.


Johkahávvar
Venhavre
Rensdyr-Guldhavre
Lapinkaura
   
 
 

Trisetum - Av latin tres eller tri, tre, og seta, stivt hår eller snerpe.
subalpestris, subalpinus - fra den nedre delen av fjellet.

Svært sjelden
I Norge er arten bare funnet noen få steder i Troms og Finnmark.
Første funn er fra Sverige, Maunu i Torne lappmark i 1831. Fra Nord-Skandinavia må en helt til Sibir for å finne den igjen.

Kveinhavre er en flerårig art i grasfamilien. Den vokser på elvegrus, rasmark og i berg, gjerne ved fosser. De nedre slirene er tett hårete. Strået mangler hår, toppen er grå–gråbrun med 2–3 blomster i småaksene.


Fredet!

NEXT

NEXT

05. 0 2014 Ivar Heggelund