NORDAFLORA      Home        Index to families   Ertefamilien  Fabaceae
  Kvitkløver      Trifolium repens


Vilgesluovvar
Vitklöver
Hvid-Kløver
Valkoapila
Hvítsmári
White Clover
Weiß-Klee


Trifolium - Av latin tres eller tris, tre, og folium, blad. navn på kløver hos Cato, d.149 f.Kr.,
repens
- krypende

Temperate - boreal / Eurasian

Høgde: 10-30 cm

Vanlig
 
Dato:           
Voksested           
Høgde o. h: 
Arter som ligner

Skillekarakterer