NORDAFLORA   Home             Index to families   Den virtuelle floran   Svalbardflora   NBF fotoarkiv   Wikipedia
     Seakkahávgarássi    Plattbladig igelknopp     Kaitapalpakko      Smalbladet Pindsvineknop   Trjónubrúsi     Floating Bur-reed    Schmalblättriger Igelkolben


Piggknoppfamilien Sparganiaceae
Slekt: Sparganium


  

         

Flotgras Sparganium angustifolium Michx.

Synonym: S. affine Schnizl., S. boreale auct., S. fluitans auct.Sparganium - Gresk sparganion, diminutiv av sparganon, band eller linde. Navn p brudelys hos Dioskorides og Plinius, 70.

angustifolium - med smale blad


Vanlig i vann og pytter i nord. Landformen er opprett og kan ha bredere blad, men er sjelden. Bladene er ca 5 mm brede og platte, men ved basen er de mer kjøttfulle og har et litt trekanta tverrsnittGrunnesvannet, Nordreisa, Tr.Nære arter:
Fjellpiggknopp Sparganium hyperboreum
Småpiggknopp Sparganium natans