NORDAFLORA Home           Index to families Den virtuelle floran Svalbardflora NBF fotoarkiv Wikipedia
Nuortasillan Ryssglim Tataarikohokki Tartarian Catchfly
   
Nellikfamilien
      Caryophyllaceae
Tatarsmelle Silene tatarica
                         
Rødlistet art: CR


Høgde 20 - 30 cm

Tatarsmelle har bare en lokalitet i Norge, ved Polmakelva i Tana. Bare noen få eksemplarer er sett de siste årene. Vokser i åpen sand oftest i bratte ustabile helninger langs elva.

Arten har en østlig utbredelse, konsentrert til de
russiske skogsteppene, men med nordlige utposter i Finnmark og Nord-Finland.


Bilde er av et dyrket eksemplar fra Svanvik i Pasvikdalen.
2014. 07. 22