NORDAFLORA   Home             Index to families   Den virtuelle floran   Svalbardflora   NBF fotoarkiv   Wikipedia
     Jáguspiinnut   Stånds     Jaakonvillakko      Eng-Brandbæger       Common Ragwort    Jakobs-Greiskraut

Korgplantefamilien Asteraceae


Landøyda Senecio jacobaea L.


Navnet betyr:
Senecio - Av latin senex, gubbe eller gammel mann. Navn på svineblom hos Plinius, d. 79.

Jacobaea - Latinsk navn på planter som blomstrer ved jakobsmesse, 25. juli. Navn på landøyde hos Otto Brunfels, 1536.
Planten blir fra 30 cm – 1 meter høy, blomstene er fra 15 – 25 mm brede og har 8 – 13 randkroner. Bladene er opp til 20 cm lange og flikete.

Planten er problematisk i landbruket, da den er giftig for storfe og hester og kan føre ti leverskader og død. På beitet er den mindre farlig da den er bitter og dyrene lar den stå. Når den blir tørket er den mer smakelig for dyrene så de spiser den.

Som medisinplante ble den brukt utvortes mot betennelser, revmatisme eller nevralgi.

21.08. 2017


Foto: Ivar Heggelund