NORDAFLORA   Home             Index to families   Den virtuelle floran   Svalbardflora   NBF fotoarkiv   Wikipedia
     Gáiccanjunni   Frossört     Luhtavuohennokka      Almindelig Skjolddrager       Skullcap    Sumpf-Helmkraut

Leppeblomstfamilien LamiaceaeSkjoldbærer  Scutellaria galericulata L.

Scutellaria - Av latin scutella, lite skjold eller skjell. Plantenavn hos Jacopo Antonio Cortuso, 1591.

galericulata - diminutiv av latin galerum, skinnluve.


Skjoldbærer er 20-40 cm høg og det sitter to og to blomster sammen ved hvert stengelledd.

Trives på litt skyggefulle og fuktige steder, som ved bekker, på fuktige enger og våte strender langs innsjøer og havstrand.


Sjelden i nord, vanlig i sør.21.08. 2017


   

Foto: Ivar Heggelund