NORDAFLORA      Home             Index to families   Rosefamilien Rosaceae
 

Tegerbær (teiebær)
   Rubus saxatilis  L
Norske synonym: Tågebær, tågbær, tegebær, kleggbær
Lávžžámuorji (veaddemuorji, daivemuorji)
Stenbär
Fruebær
Lillukka
Hrutaberjaklungur
Stone Bramble
Steinbeere

Rubus - Latinsk navn på bringebær og bjørnebær, først hos Cato, d. 149 f.Kr.
saxatilis - Som veks på knauser.

Boreal / Amphi-atlantic

Høgde: 10 - 15 cm, men utløperne kan bli flere meter lange.
Vanlig i hele landet

Bærene er velsmakende, men blir kanskje mest satt pris på av barn fordi steinene er store og harde. Men de er gode å spise på stedet når en går på tur.  I "gode år" sitter bærene i klaser og er ganske lett å plukke. Syltetøy av bærene burde prøves av flere for det smaker godt.

I Nord-Norge vokser planten opp til over 800 m og trives best på varme tørre steder som steinur og sørvendte lier, bare unntaksvis på myrtuer. 

 

Dato:           
Voksested           
Høgde o. h: 
Arter som ligner

Skillekarakterer