NORDAFLORA        Home      index to fam   Soleiefamilien Ranunculaceae

Krypsoleie         Ranunculus repens    L

Slinzefiskesrássi
Revsmörblomma
Lav Ranunkel
Rönsyleinikki
Skriðsoley
Creeping Buttercup
Kriechender Hahnenfuß


Ranunculus - Diminutiv av latin rana, frosk. Navn på ei soleie hos Plinius, ca. 70,
repens - Krypende

Høgde:  15- 40 cmVanlig i Troms og Finnmark

Dato:                       

Kommune:  Nordreisa     
Høgde o. h:           

Arter som ligner:
Andre arter på bildet:
Skillekarakterer:

05. 01 2014 Ivar Heggelund