NORDAFLORA Home Index to families Den virtuelle floran Svalbardflora NBF fotoarkiv Wikipedia
rohtoalitcearki Blågull Lehtosinilatva Jakobsstige, alm. Jakobsstigi Jacob's-ladder Himmelsleiter
Fjellflokk  
Fam: Fjellflokkfamilien Polemoniaceae  Slekt:Polemonium


 Fjellflokk   Polemonium caeruleum L.

Polemonium - oppkalt etter Polemon, konge i Pontos i Vesleasia, eller av gresk polemos, strid. Plantenavn hos Dioskorides, ca. 70.,
caeruleus - Djupblå.Flerårig plante med opprette, innhule stengler med korte hår øverst. Rosettbladene og de nederste bladene på blomsterstengelen er langstilkete, oftest med 10-12 par småblad slik at de likner en stige, derav navnet Jakobsstige).

Blomstene er en- eller tokjønnede, ca. 1,5 cm i diameter og har normalt en lavendelblå farge. Vokser på fuktige enger, i glissen bjørkeskog, rasskråninger, orekratt, vierkratt, veikanter, ved setrer og gårder. Av og til hvitblomstret.
I Norge ganske vanlig i hele landet, også i Finnmark. Ofte forvillet fra hager.
2009. 01. 06