NORDAFLORA   Home             Index to families   Den virtuelle floran   Svalbardflora   NBF fotoarkiv   Wikipedia
     Bealbi (bealbelasta, cáhcenjuolas, -bealbi)   Vattenpilört     Vesitatar      Vand-Pileurt   Tjarnablaðka     Amphibious Bistort    Wasser-Knöterich
Slireknefamilien Polygonaceae


Vassslirekne Persicaria amphibia  (L.) Gray

Synonym: Polygonum amphibium L.


Navnet betyr:
Persicaria - Av latin persicum, gresk persikon, fersken. Navn på hønsegras hos Leonhard Fuchs, 1542.

amphibia - som veks både på land og i vatn.


Planten vokser i eller ved stille eller langsomt flytende ferskvann. Vasslirekne er vanlig på Østlandet, blir så sjeldnere jo lengre nord man kommer, men finnes i alle fylker.


Badevannet, Sappen, Nordreisa


Foto: Stein Erik Lunde