NORDAFLORA        Home      index to fam   Sildrefamilien Saxifragaceae


Ljåblom Parnassia palustris

Vilgesbeaivecalbmi
Slåtterblomma
Leverurt
Vilukko
Mýrasóley
Grass-of-Parnassus
 Sumpf-Herzblat


Vanlig i Troms og Finnmark

Dato:                       

Kommune:  Nordreisa     
Høgde o. h:           

Arter som ligner:
Andre arter på bildet:
Skillekarakterer:

05. 01 2014 Ivar Heggelund