NORDAFLORA        Home      index to fam   Grasfamilien Poaceae

Blåtopp Molinia caerulea (L.) Moench

Alitsuoidni
Blåtåtel
Blåtop
Siniheinä
 
Purple Moor-grass
Pfeifengras

Molinia - Etter spanjolen Juan Ignacio Molina (1737-1829), som var misjonær i Chile.

caerulea - Djupblå.
Hist og her i Troms, sjelden i Finnmark, mer vanlig sørover.
Vokser på fuktige steder, vannkanter, myr, gjærne i skrinn jord, men i nord er planten mer kravfull.

Dato:                       

Kommune:  Nordreisa, Bakkebyeidet     
Høgde o. h:           

Arter som ligner:
Andre arter på bildet:
Skillekarakterer:

05. 01 2014 Ivar Heggelund