NORDAFLORA   Home             Index to families   Den virtuelle floran   Svalbardflora   NBF fotoarkiv   Wikipedia
     Gáddecuovgi    Strandlysing     Ranta-Alpi      Almindelig Fredløs        Yellow Loosestrife    Gewöhnlicher Gilbweiderich

Nøkleblomstfamilien   Primulaceae
Slekt: Lysimachia


Fredløs Lysimachia vulgaris L.

Lysimachia - Gresk lysimachion, oppkalt etter kong Lysimachos i Thrakia. Plante
navn hos Scribonius Largus, Dioskorides og Plinius, ca. 70.

vulgaris - vanlig


Flerårig plante i fredløsslekta, som blir fra 50 cm og opp til 1,5 meter høy.

Fredløs liker fuktig mark, enger, myr og sumpområder, samt fuktig skogsterreng.
Vokser på Østlandet, og mer spredt langs kysten opp til Trøndelag. Den er også funnet noen få steder i Nordland.

Planten har vært brukt medisinsk siden oldtiden, den virker astringerende og kan hjelpe mot dysenteri og fordøyelsesplager.
Den er også brukt som fargeplante. Rota gir brun farge og blad og stengel gir gul farge.17.08. 2017


   

Foto: Ivar Heggelund