NORDAFLORA   Home             Index to families   Den virtuelle floran   Svalbardflora   NBF fotoarkiv   Wikipedia
    --------    Strandklo     Rantayrtti     Sværtevæld       Gypsywort    Ufer-Wolfstrapp

Leppeblomstfamilien Lamiaceae


Klourt Lycopus europaeus L.

Lycopus - Av gresk lykos, ulv, og pus, fot. Navn på løvehale hos Leonhard Fuchs, 1545.

europaeus - fra Europa


Klourt er en flerårig urt i leppeblomstfamilien. 15–80 cm høy, eikebladformede blad, hvit, nesten regelmessig krone, bare to pollenbærere, underleppen er rødprikket. Den er brukt til plantefarging. Sammen med jern -sulfat gir den svart farge.
Klourt vokser ved vann på Østlandet, og på havstrand nord til Trøndelag og når så vidt til øyene lengst sør i Nordland.
17.08. 2017


   

Foto: Ivar Heggelund