NORDAFLORA      Home   Nettflora                                                                                  Index to families
  Læstadiusvalmue        Papaver radicatum ssp. laestadianum  Nordh,  syn. P. laestadianum Nordh

Høgde: 5- 15 cm
Vokser på skifergrus, rasmark, morener, under vann i flomvannsbekker, elveører, fjellhyller, opp til 1420 moh (Markos)

 

Dato:  2.08. 92         
Voksested: Paras Storfjord         
Høgde o. h:   1000 m 

Gammel plante med mange stengler og blomstring på ulike trinn fra knopper til visnede kronblad. Slike enkelt tuer kan en finne spredt omkring langt fra primær forekomstene. En slik enkelt plante ble funnet på 1420 moh på fjellet Markos. Dette er høgderekord for arten.

 


Arter som ligner: Andre Papaver radicatum (Rottboel) og Papaver lapponicum
Skillekarakterer:  Bladverket hos P.r.l. virker mer smått, findelt og "kruset" enn hos andre fjellvalmuer. Kapslene er tett svarthåret, stengel og blad har "gullhår", stivt utstående på stengel og dunet på bladene.