NORDAFLORA      Home                     Index to families   Brasmegrasfamilien Isoëtaceae
  Mjukt brasmegras  Isoetes echinospora Durieu

Synonym: I. braunii Durieu, I. echinospora L. ssp. muricata (Durieu) A. Löve & D. Löve, I. setacea auct.
Cuvgesnjuovvi
Vekt braxengräs
Gulgrøn Brasenføde
Vaalealahnanruoho
Mjúkur álftalaukur
Spring Quillwort
Stachelsporiges Brachsenkraut


Isoetes - Av gresk isos, lik, og etos, år. Navn på en Sedum - art hos Plinius, d. 79.

echinospora - Med tagga sporar.

Høgde: 5- 15 cm

Spredt igjennom hele landet. På grunt vann ned til 1 meter i innsjøer og tjern, av og til inne på stranden.

Dato:   25.08. 07        
Voksested   Punta        
Høgde o. h:      

Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet: