NORDAFLORA   Home             Index to families   Den virtuelle floran   Svalbardflora   NBF fotoarkiv   Wikipedia
     Fiskesiris   Svärdslilja     Keltakurjenmiekka, Kurjenmiekka      Gul Iris       Yellow Iris    Sumpf-Schwertlilie
Sverdliljefamilien Irisdaceae

Sverdlilje Iris pseudacorus  L.


Navnet betyr:

Iris - Av gresk iris, regnboge. Navn på sverdlilje hos Theofrast, 300 f.Kr.

Pseudacorus - Uekte kalmusrot (Acorus).Navn på sverdlilje hos Hieronymus Bock,1552.


Opptil halvannen meter høy, vakker plante. Bladene blir opp til 90 cm lange og 3 cm brede.

Vokser mest langs kysten nord til Andøya. Den forekommer også sparsomt i noen kommuner i Hedmark, men kan være forvillet fra hager.21.08. 2017


Foto: Ivar Heggelund