NORDAFLORA        Home      index to fam   Skjermplantefamilien Apiaceae
Tromsøpalme  Heracleum  laciniatum, syn. H.persicum

Romssacalmmon
Tromsöpalm
 
Tromssansilmäruoho
 
 
 

Heracleum - Oppkalt etter den greske segnhelten Herakles. Navn på en skjermplante (pånakes herakleion) hos Theofrast, 3oo f.Kr.

laciniatum - Med flikkerr.

Montane / Eurasian

 Høgde: 200- 450 cm, stengel inntil 5 cm tjukk.

   Innført, men opprinnelsen er usikker. Tidligere plantet i hager, men oppfattes nå som problematisk og blir bekjempet. Fra Alta og Tromsø har den spredt seg til bebygde steder over det meste av Nordkalotten.


Arter som ligner: Arter som ligner: Kjempebjørnekjeks
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet:

09. 01 2014 Ivar Heggelund