NORDAFLORA   Home             Index to families   Den virtuelle floran   Svalbardflora   NBF fotoarkiv   Wikipedia
       Martorn          Strand-Mandstro        Sea-holly    Stranddistel

Skjermplantefamilien Apiaceae


Strandtorn Eryngium maritimum L.


Navnet betyr:
Eryngium - Gresk navn på en tornete medisinplante hos Theofrast, 300 f.Kr.

maritinum - som veks ved havet


Strandtorn eller strandtistel er en stikkende, flerårig plante som kan bli opptil 60 cm høy. Bladene er håndflikede, tykke og og i bladkanten danner de opphøyde nervene kvasse torner. Bladene er gråblå og et vokslag  beskytter dem mot uttørking. Blomstene er blå og sitter i runde hoder omgitt av svøpeblad.

Var tidligere utbredt fra Hvaler i Østfold til Sola i Rogaland, men den er nå borte på mange lokaliteter. Den største forekomsten er nå på Lista. Tilbakegangen kan skyldes badegjester som fjerner stikkende planter, men også gjengroing. Det prøves nå for tida med reinnføring på enkelte voksesteder.
Planten vokser på sandstrender og dyner ved havet.


Jomfruland 20.08. 2017


Foto: Ivar Heggelund