NordafloraNy lokalitet for huldreblom Epipogium aphyllum funnet i AltaDen 31. juli 2011 var Stein Erik Lunde på molteplukking i Alta. Mens han var opptatt med å fylle spannet ble  han helt uventet distrahert ved synet av huldreblom inne i krattet. Ved nærmere ettersyn viste det seg å være ca 15 stengler med huldreblom blant kratt og krekling.
Funnstedet ligger 103 m.o.h, ca 1 km fra Sierravannet og ca 10 km fra Eiby, Denne lokaliteten ser ikke ut til å være kjent fra tidligere.
Dette blir da den syvende vokseplassen for huldreblom i Alta kommune ut fra kartene i Artsdatabanken

Huldreblom er ofte omtalt som en gåtefull plante. Røttene samler næring gjennom sitt samspill med jordsoppene, og planten kan derfor skjule seg i årevis i ett underjordisk stadium. En vakker dag, gjerne i første halvdel av august, kan den så helt uventet synliggjøre seg i all sin prakt. Akkurat slik huldra en sjelden gang dukker opp fra det underjordiske?


26.09.2012 Ivar Heggelund
Fordi planten bare i liten grad bruker sollyset for å vokse, er den bleik og klorofyllfattig og står gjerne litt skyggefullt plassert. Huldreblomen er meget sjelden og de lokalitetene som er kjente blir ofte oppsøkt av fotografer og nyssgjerrige.