NORDAFLORA Home           Index to families Den virtuelle floran Svalbardflora NBF fotoarkiv Wikipedia
Dievváhorbmá Backdunört Mäkihorsma Bakke-Dueurt Klappadúnurt Hügel-Weidenröschen
  Mjølkefamilien Onagraceae


Bergmjølke  Epilobium collinum C. C. Gmel.

 
Epilobium - Av gresk epi, på eller over, lobon, skulpe, og ion, fiol. navn på melke hos Conrad Gesner, 1545,

collinum - som veks på bakker.

Høgde: 15- 30 cm

Ligner krattmjølke, men er mindre og bladene er mer eggeformet med kileformet grunn.
Vanligst sør i landet, mindre vanlig i nord.

Dato: 
Voksested: 


Arter som ligner:
Andre arter på bildet:
         

  
2009. 06. 22