NORDAFLORA      Home   Mjølkefamilien Onagraceae
  Amerikamjølke      Epilobium ciliatum Rafin.

Synonym: E. adenocaulon Hausskn. ssp. rubescens (Rydb.) Hiitonen, E. rubescens Rydb., E. saximontanum Hausskn.
 
Vit dunört
Hvid Dueurt
Vaalea-amerikanhorsma
 
 
 

Boreal-hemiarctic, montane / Eurasian

Navnet betyr:
Epilobium - Av gresk epi, på eller over, lobon, skulpe, og ion, fiol. navn på melke hos Conrad Gesner, 1545,

ciliatum - Med augnehår (kanthår).

Høgde: 40 - 120 cm

 
 
Dato:           
Voksested           
Høgde o. h: 
Arter som ligner

Skillekarakterer