Nordaflora      Home      Index to families   Lyngfamilien Ericaceae                               Kreklingfamilien Empetraceae
  Fjellkrekling   Empetrum hermaphroditum Hagerup

Synonym: E. nigrum ssp. hermaphroditum (Hagerup) Böcher
Cáhppesmuorji (stuorrac.)
Nordkråkbär
Fjeld-revling
Pohjanvariksenmarja
Fjallakrækilyng
Crowberry
Zwittrige KrähenbeereNavnet betyr:
Empetrum - Av gresk en, på, og petra, berg eller sten. Navn på en plante som veks på bergknauser, Dioskorides, ca. 70.
Nigrum - svart
Hermaphroditicum, hermaphroditus -Tokjønna.

Høgde: 5 -15 cm

Sted: Hamneidet
Høgde over havet: 200 m

Arter som ligner: Fjellkrekling (underart)
Krekling har vært lite brukt i norske husholdninger, men sagaen sier at kong Sverre drakk kreklingvin. Men mellom Kong Sverre og nå ser det ut til at den har vært lite brukt.

I dag har krekling, eller krøkebær et videre bruksområde enn tidligere. Den utsøkte aromaen som før mest ble verdsatt av barn, er nå blitt gjenoppdaget. Krøkebæra blir nå omsatt i form av saft, vin og likør. Den er også god til å lage ”rødsaus” av, til riskrem og puddinger. Til en viss grad  leies det i dag inn utenlandsk arbeidskraft for å høste bærene.
Brukes som fargeplante.

Nordaflora 2004  Ivar Heggelund