NORDAFLORA   Home             Index to families   Den virtuelle floran   Svalbardflora   NBF fotoarkiv   Wikipedia
     Nuortaguoita   Rysselm     Siperian­vehnä                

Grasfamilien poaceae
Russekveke Elymus fibrosus (Schrenk) Tzvelev

Synonym: Roegneria fibrosa  (Schrenk) Nevski

Rødlistekategori: EN - Sterkt truet

Navnet betyr:
Elymus - Gresk elymos, navn på et slag hirsekorn hos Hippokrates, 400 f.Kr.,

fibrosus - trevlete.


Sjelden art som bare vokser ved elvene Tanaelv og Karasjokka i Fi.
Karasjok 21.08. 2017


Foto: Ivar Heggelund