NORDAFLORA      Home  
Stortelgfamilien Dryopteridaceae
Sauetelg         Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenk. & Jermy

Synonym: D. assimilis S. Walker, D. austriaca auct.
Sávzzagáiski
Nordbräken
Finbladet Mangeløv
Isoalvejuuri
 
Northern Buckler-fern
Feingliedriger Dornfarn

Høgde: 40 - 90 cm

Vanlig opptil ca 900 m. Bladstilken og bladplaten er av omtrent samme lengde.

Dato:           
Voksested      Nordreisa, gjøvarden     
Høgde o. h:      100 m


Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet: