NORDAFLORA Home           Index to families Den virtuelle floran Svalbardflora NBF fotoarkiv Wikipedia
 Ruksesgeapman Ängsnycklar Punakämmekkä Kødfarvet Gøgeurt Early Marsh-orchid Fleischrotes Knabenkraut
  Orkidéfamilien Orchidaceae 



Engmarihand 
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó

Synonym: Dactylorchis incarnata (L.) Verm., Orchis angustifolia auct., O. incarnata L., O. latifolia auct., O. strictifolia Opiz; Dactylorhiza incarnata (L.) Soó var. borealis (Neuman) Hyl., D. incarnata (L.) Soó var. dunensis (Druce) Hyl., D. incarnata (L.) Soó var. latissima (Zapal.) Hyl. (ssp. incarnata); Dactylorchis cruenta (O. F. Müll.) Verm., Dactylorhiza cruenta (O. F. Müll.) Soó, D. incarnata (L.) Soó var. cruenta (O. F. Müll.) Hyl., Orchis cruenta O. F. Müll. (ssp. cruenta);



Dactylorhiza - Av gresk daktylos, finger, og rhiz, rot. Orchis-artar med handflikker knollar hos Sergej Nevski, 1937, til erstatning for Dactylorchis
incarnata - Kjøttfarga

Blodmarihand Dactylorhiza cruenta som ofte regnes som en underart eller variasjon av engmarihand har flekker på bladene og mye mørkrødt pigment i stilk og bladslirer


På fuktig eng og myr nord til Karlsøy og Nordreisa, men sjelden i Troms




Høgde: 30 cm

Dato: 14-07-2016
Voksested: Nordreisa, Spåkenes
Høgde o. h: 15 m



 


         
2016. 01. 09