NORDAFLORA      Home   Korgplantefamilien    Asteraceae
  Sumphaukeskjegg         Crepis paludosa  (L)  Moench

Synonym: Aracium paludosum (L.) Monnier


Jeaggesmierra
Kärrfibbla
Kær-Høgeskæg
Suokeltto
Hjartafífill
Marsh Hawk's-beard
Sumpf-Pippau


Crepis - Av gresk krepis, sko. Plantenavn hos Theofrast, 300 f. Kr.,
paludosa - Som veks i myr og tjern.

Høgde:  40 - 80 cm

Vanlig, men fåtallig og spredt på fuktige steder i Troms og Finnmark

Hele landet

Dato:           
Voksested :
Høgde o. h:  


Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet: