NORDAFLORA Home  ............. Index to families Den virtuelle floran Svalbardflora NBF fotoarkiv Wikipedia
Jearjá Torta   Pohjansinivalvatti Fjeld-Turt Alpine Blue-sow-thistle Alpen-Milchlattich
Kvitblomstret turt  
Korgplantefamilien    Asteraceae
Turt  Cicerbita alpina (L.) Wallr.


Cicerbita - Latinsk namn på dylle hos Marcellus Empiricus, ca. 410, alpina - som hører til i fjellet.


 
Flerårig korgblomstret plante med blå - fiolette blomster. Den vokser i høgstaudeskog på fuktig næringsrik mark (fjell- og skoglier ) og er vanlig i store deler av Norge. Ettertraktet beiteplante både for bjørn og drøvtyggere. Turt var tidligere en viktig matplante, der både stilken og bladene var brukt. Kokt kan den erstatte poteter. Turt kan også brukes som erstatning for kvann.
Vokser ofte i store bestander.



Bildet viser en albino turt: Hele planten mangler anthocyan, ikke bare blomsten. Der var en gruppe på ca et halvt dusin slike individer i tett høystaudeskog,

Høgde: 80- 180 cm


Dato: 17.07.2007.
Sted: Store Molla, Fremnesvika, (Vågan kommune)
Høgde over havet:

Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet





 Turt

2009. 03. 21