NORDAFLORA   Home             Index to families   Den virtuelle floran   Svalbardflora   NBF fotoarkiv   Wikipedia
       Kustarun     Isorantasappi      Strand-Tusindgylden       Seaside Centaury    Strand-Tausendgüldenkraut

Søterotfamilien GentianaceaeTusengyllen Centaurium littorale (Turner) Gilmour

Synonym: C. minus Moench, C. vulgare Rafn, Erythraea littoralis (Turner) Fr.Navnet betyr:
Centaurium - Trolig av latin centum, et hundre, og aureum, gull (gullmynter).

litoralis, littoralis, littoreus - Som veks på stranda eller i fjæra.


Tusengylden er en 5-20 cm høg, bitter medisinplante som har vært brukt mot feber og fordøyelsesbesvær i gammel tid , men den er sjelden i Norge. Vokser bare på kysten i øst og sør, til og med Rogaland. Blomstrer på midt- og seinsommeren.
Larvik 21.08. 2017


Foto: Ivar Heggelund