NORDAFLORA Home           Index to families Den virtuelle floran Svalbardflora NBF fotoarkiv Wikipedia
Slinzelukti Slakstarr Velttosara  Finstilket StarStarrfamilien CyperaceaeFinnmarksstarr
  Carex laxa  Wahlenb.
  
Carex - Latinsk plantenamn hos Vergil, d.19 f.Kr

laxa - åpen, slakk


Svært sjelden
Nordøstlig utbredelse, indre Troms og Finnmark. Vokser på fuktige myrer, ofte på bart slam.

Høgde:

Dato: 
Voksested:
Høgde o. h:         
2015.03.22