NORDAFLORA   Home             Index to families   Den virtuelle floran   Svalbardflora   NBF fotoarkiv   Wikipedia
      Njeaššelukti     Myrstarr      Lettosara      Tætakset Star       Hudson Bay Sedge    Schlenken-Segge

Starrfamilien CyperaceaeHuldrestarr Carex heleonastes L.


Navnet betyr:
Carex - Latinsk plantenamn hos Vergil, d.19 f.Kr.

heleonastes - som veks i våte myrer.


Flerårig art ca 15–40 cm høy, enkeltstående, rette strå. Bladene er ofte sammenrullede, lange og knapt 1 mm brede. Hann- og hunnblomster i samme aks, som sitter tett sammen. Huldrestarr vokser på baserik våt gressmyr og langs bekker og tjern. Vokser fra Jæren til Sør-Trøndelag, og i Nord-Norge. Sirkumpolar art.21.08. 2017


Foto: Stein Erik Lunde