NORDAFLORA        Home      index to fam    Starrfamilien Cyperaceae  


Grusstarr   Carex glareosa  Wahlenb.

Synonym: C. marina auct.
Sáttolukti
Klapperstarr
Grus-Star
Somersara
Heigulstör
Gravel Sedge
 

Navnet betyrCarex - Latinsk plantenamn hos Vergil, d.19 f.Kr.,  glareosa - Som veks på grus

Hemiarctic - arctic, littoral / circumpolar

 

Høgde: 10- 30 cm

Ganske vanlig på havstrender, strandenger og grusflater ved sjøen. Bladene er trådfine og renneforma.


Kommune:  Nordreisa, Rotsundelv     
Høgde o. h:           

Arter som ligner:
Andre arter på bildet:
Skillekarakterer:

05. 01 2014 Ivar Heggelund