Foto: Stein Erik Lunde
Starrfamilien  Cyperaceae
Kløftstarr  Carex holostoma Drejer
 
Varrelukti  Kolstarr  Tundrasara 
Gaffel-Star
 
Carex - Latinsk plantenamn hos Vergil, d.19 f.Kr.
holostoma - med heil munn.
 
Nordlig fjellplante, fra Narvik og nordover.
Sjelden, men lett å overse fordi den i forbifarta ligner på rypestarr og fjellstarr. Vokser på gressmark og berghyller i fjellet
 
Kløftstarr Carex holostoma funnet i Signaldalen
Fra tidligere er det 2-3 registreringer av kløftstarr i Signaldalen. Begge er gjort i sørhellinga av Paras (Barras), av Peter Benum i 1936 og 1939, samt H. Smith 1939.

Den 18. august 2012 fant Stein Erik Lunde noen eksemplarer av denne sjeldne arten på Markos (Markusfjellet). På samme tur og område fant også Ivar Heggelund 3 eksemplarer av kløftstarr. Voksestedet lå ca 800 m over havet.
Antakelig blir denne arten lett oversett fordi man i gangfart ikke skiller den fra fjellstarr og rypestarr.
På kartene i Artsdatabanken er det merket 2 prikker på Markos, men dette er nok en feilplassering, siden prikkene på Paras mangler. De er dessuten plassert ca 2 km lengre i sørøstlig retning enn våre funn fra 2012.
I Storfjord er kløftstarr også funnet av Peter Benum på Addjet-Favressvarre og Sallovarre.
Ivar Heggelund 22.09.2012
 
Den virtuelle floran
Svalbardflora
NBF fotoarkiv