NORDAFLORA Home           Index to families Den virtuelle floran Svalbardflora NBF fotoarkiv Wikipedia
Ohkungáiski Kambräken Kampasaniainen Kambregne Skollakambur Hard-fern Rippenfarn
Blechnum spicant Bjønnkamfamilien  Polypodiaceae

Bjønnkam   Blechnum spicant (L.) Roth
Blechnum - Gresk blechnon. Navn på en bregne hos Dioskorides og Plinius, ca. 70.
Spicant - Trolig germansk folkenavn på bjønnkam. Navn på bjønnkam hos Hieronymus Bock, 1552. 

Mest vanlig langs kysten nordover til Kvenangen i Troms.

En ser av bildet at dette er en vintergrønn bregne. Bare de sporebærende bladene er visnetHøgde: 15- 50 cm
 

 
Dato:     13.11. 2007.            
Kommune: Tromsøya: Bjørnbekken
Høgde o. h:  70 m  


2009. 03. 31