NORDAFLORA        Home      index to fam   Meldefamilien Chenopdiaceae
Kolamelde Atriplex lapponica Pojark.


 Jiekamearajáfon
Ishavsmålla
 
Jäämerenmaltsa
 
 
 

Atriplex - Latinsk plantenavn for ei melde hos Columella, 60.

lapponica -  fra Lappland (Nord-Fennoskandia).


Planten er ofte gulgrønn, opprett og blomsterstanden mangler oftest blad. Forbladene blir etter hvert "langnebba" enten tungeforma eller langt trekanta.


Hist og her i Øst-Finnmark, mest i Varangerområdet.
Kolamelde er bare kjent fra Nord-Norge, Kolahalvøya og omkring Kvitsjøen.

Dato:  2006                     

Kommune:  Vardø
Høgde o. h:  0 m         

Rødliste 2010:  Kategori NT

Arter som ligner:
Andre arter på bildet:
Skillekarakterer:

NEXT

05. 01 2014 Ivar Heggelund